Wat

notedopBiografie in notedop

Een beknopte (bedrijfs)biografie kost standaard € 3.950. Daar komen de kosten van de drukker bij, die vooral afhankelijk zijn van de uitvoering. We bestuderen uw eventuele archiefstukken, voeren drie lange vraaggesprekken en stellen een lijst met aanvullende vragen op voor schriftelijke beantwoording. Daarna volgt het daadwerkelijke schrijfwerk. Ook twee correctierondes, vormgeving en drukwerkbegeleiding verzorgen we voor u. Binnen drie maanden is het boekwerk gereed.

 

interviewBiografie in interview-vorm

U wilt zelf uw verhaal vertellen over uw (zakelijke) leven. Dat schrijven we als ghostwriter op aan de hand van tien interviewsessies, gemiddeld één per week. Het kostenplaatje is maatwerk. Uitgaande van een boek van 60.000 woorden (200 bladzijden) gaat er inclusief correctieronden van de proefdruk ongeveer 800 uur werk in zitten.

 

volwaardigVolwaardige biografie

Voorbereidingen zoals archiefstudie, ander bronnenmateriaal en vraaggesprekken nemen meer tijd in beslag dan het schrijven zelf. Of het nu om een bedrijfsgeschiedenis handelt of een persoonlijke biografie, het is een opdracht waar 1200 tot 1600 uur in gaat zitten. Reken op zeker anderhalf jaar voordat het boek op tafel of in de winkel ligt.

 

 

 

< terug