Communicatie & Voorlichting

Avoor is de helft van de werktijd actief op het terrein van communicatie & voorlichting. Belangrijkste kenmerken zijn hier de opstelling en uitvoering van (jaarlijkse) communicatieplannen voor non-profitorganisaties, actieve benadering van pers en audiovisuele media en woordvoering namens directie of organisatie.

In 2015 en 2016 werkte Avoor voor:

< terug