Het Ondernemersbelang

Fraudepolitie

 

Column oktober 2016

Ruim 12.000 ondernemers meldden zich vorig jaar bij de Fraudehelpdesk met een verhaal over oplichting. Sommigen van hen waren eerst bij de politie geweest, maar kregen daar nul op het rekest. De meeste politiekorpsen doen niets tegen fraude, omdat ze er geen verstand van hebben. Vaak ook weigeren ze geheel ten onrechte om een proces-verbaal op te maken; in het achterhoofd van de dienstdoende agent of rechercheur zit immers het zinnetje 'We krijgen de dader toch niet te pakken'.

Nu is het met de politie in het algemeen gesproken niet best. Je leest en hoort alleen maar verhalen over blunders, corruptie, mollen in de organisatie die informatie doorspelen naar criminelen, en over een centrale ondernemingsraad die met een gigantisch vergaderbudget nog wel eens een feestje organiseert, dat doet denken aan bacchanalen van de vastgoedpenose.

Sinds de vorige regering (minister Opstelten, VVD) besloot tot reorganisatie van de 26 politiekorpsen tot één nationale politie, is er van alles fout gegaan. Wie ziet er nog wel eens een politieauto op de weg? Tegelijkertijd maakt de politie elk jaar bekend dat de misdaad daalt en het land weer veiliger is. Als steeds minder mensen aangifte doen of kúnnen doen, dan is dat statistisch misschien juist, maar de praktijk van alledag is een andere.

Terug naar oplichting en bedrog. Uit recente gegevens van de Fraudehelpdesk blijkt dat vooral ondernemers te maken krijgen met frauduleuze praktijken. Van alle zzp'ers en mkb'ers is 13 procent hiervan het slachtoffer geworden. Vooral de jongere leeftijdsgroepen zijn dankbare doelwitten voor oplichters. Onder 50-plussers leeft meer argwaan. Zij zijn meer op hun hoede.

Ondernemers zijn vooral de dupe van acquisitiefraude, spooknota's en identiteitsfraude. De schade varieert van enkele tientjes tot soms meer dan 100.000 euro. In totaal ging het in 2015 om 12,2 miljoen euro, waarbij zij aangetekend dat dit het topje van de ijsberg is. Verreweg de meesten melden het niet. Niet alleen ondernemers, ook particulieren worden slachtoffer van een of andere vorm van (internet)fraude. Denk maar eens aan al die mensen die vliegtickets en concertkaartjes op Marktplaats kopen en hun geld kwijt zijn, omdat het daar wemelt van de oplichters. Dat zijn nog de lichte gevallen.

De Nederlandse politie komt bij fraude vrijwel alleen in actie als de overheid er zelf slachtoffer van is. Burger en bedrijfsleven zoeken het zelf maar uit. Menigeen die aangifte doet, krijgt te horen 'Neemt u maar een advocaat.'

In Londen functioneert binnen de hoofdstedelijke politie een speciaal antifraudeteam, dat dag en nacht jacht maakt op bendes die zich toeleggen op telecom-, creditcard-, voorschot- en acquisitiefraude. Binnen Europol is een internationale taskforce bezig met het tegengaan van ceo-fraude, tegenwoordig de ergste oplichtingsvorm die het bedrijfsleven kan overkomen. Nederland doet niet mee in die taskforce. Geen belangstelling.

Het zou de Nederlandse politie sieren als zij de buitenlandse voorbeelden volgt en eens ophoudt met feesten, vergaderen en met de cao zwaaien, maar een Nationale Fraudepolitie opricht. Actie graag!

 

< terug